top of page
Office Hallway

PROGRAM PARTNERSKI DLA PROFESJONALISTÓW IT

Zaferuj swoim klientom rozwiązania IT na platformie Cloudsy
i uzyskasz stały gwarantowany dochód

Zwiększaj swoje portfolio usług, oferując swoim klientom zupełnie nowe rozwiązania. Zapewnij końcowemu klientowi zupełnie nową ofertę o elastyczności i niezawodności związaną z usługami przetwarzania w chmurze, które jednocześnie ściśle dostosowują serwis do wymagań każdego klienta.
 
W chmurowym ekosystemie Cloudsy partnerzy nie są zwykłymi odsprzedawcami usług, ale odgrywają kluczową rolę, wykonując funkcje konfigurowania, administrowania i utrzymywania infrastruktury IT klientów, wdrażania i podtrzymywania oprogramowania użytkowego i serwisów.

DLA KOGO JEST NASZ PROGRAM PARTNERSKI

  • outsourcerów IT;

  • wdrożeniowych i konsultingowych firm informatycznych, integratorów systemowych;

  • programistów chcących dostarczać własne oprogramowanie na zasadach do wynajęcia (SaaS);

  • operatorów i firm telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych, dostawców hostingu.

Startup

CO OFERUJEMY
W PROGRAMIE PARTNERSKIM ?

Cloudsy koncentruje się wraz z partnerami na dostarczaniu usług końcowym użytkownikom zasobów chmurowych. Łącząc usługi świadczone przez Twoją firmę z rozwiązaniami Cloudsy, możesz zaoferować końcowemu klientowi zupełnie nowe rozwiązania, które oferują charakterystyczną elastyczność związaną z usługami w chmurze i zaspokajają wszystkie potrzeby Klienta na najnowocześniejszym poziomie technologicznym.

 

Cloudsy przekazuje partnerom funkcje konfigurowania, administrowania i podtrzymywania infrastruktury IT klientów.

WHITE LABEL

Collaborating at Work

Pozwala partnerowi, korzystającemu z gotowej platformy technologicznej Cloudsy, tworzyć i sprzedawać pod własną marką kompleksowe usługi oparte na rozwiązaniach Cloudsy, samodzielnie ustalać ceny usług, jednocześnie uzyskując rabaty na te usługi od Cloudsy.

KORZYŚCI
 

* Nie są potrzebne początkowe inwestycję finansowe w celu stworzenia infrastruktury, zakup drogiego sprzętu i oprogramowania;

* Poszerzenie zakresu świadczonych przez firmę usług;

* Możliwość oferowania klientom nowych rozwiązań opartych na infrastrukturze chmurowej.

SCHEMAT AGENCYJNY

Startup

Partner pozyskuje klienta samodzielnie i otrzymuje wynagrodzenie przez cały okres obowiązywania umowy między klientem a Cloudsy. Agent ma możliwość przeprowadzania płatności klientów za pośrednictwem własnej księgowości. Partner może świadczyć wszelkie dodatkowe usługi dla klienta bez opłat na konto Cloudsy.

KORZYŚCI

  • Uzyskiwanie przychodów za każdego pozyskanego klienta przez cały okres trwania umowy między Klientem a Cloudsy;

  • Możliwość świadczenia klientowi wszelkich dodatkowych usług (Value Added, VA) na podstawie odrębnej umowy bez żadnych potrąceń na konto Cloudsy;

  • Odpowiedzialność wobec klienta ponosi Cloudsy (wsparcie techniczne pierwszego i kolejnych poziomów).

Masz pytania dotyczące partnerstwa – napisz do nas!

Skontaktuj się z nami

NASZE SERWISY

WM COMPUTE

Standardowy

- podział mocy pomiędzy wszystkimi użytkownikami

Duża moc

- wykorzystanie 100% zasobów

SHD

Dwie opcje wydajności:

Standardowy dysk SSD: IOPS 3000 max;

Szybki dysk SSD: IOPS 10000 max.

SIEĆ

Możliwość tworzenia niezawodnej wielokrotnej chmury podczas korzystania z usług różnych dostawców połączonych wspólną siecią za pomocą VPN

BACKUP

Tworzenie kopii zapasowych WM (wirtualnych maszyn i dysków) na długotrwałość przechowywania od 2 do 30 dni na własne życzenie.
________________________________________

ZARZĄDZANIE

Wygodny panel samoobsługowy do szybkiego operacyjnego zarządzania mocą w konsoli

PRE-SALE

Szybka pomoc w obliczaniu zasobów na zapotrzebowanie klienta

INFORMACJA ZWROTNA

Your message successfully sent

bottom of page